Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.2.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.13
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.0.2
CẬP NHẬT OceanWP Portfolio 2.0.6
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.7.0
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.2
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Lead Time 2.0.5
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.28
CẬP NHẬT EventOn Bookings 1.3.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.8.4
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.8.0
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.0.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.21.2
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.1
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.3
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.2
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 4.4.7
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.0.6.1
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.60
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 3.17.0
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.2.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro User Import Addon 1.1.7
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.3.7
CẬP NHẬT Directory Pro 2.3.0
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.1.4
CẬP NHẬT HyperX – Responsive WordPress Portfolio Theme 4.9.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.27
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Product Labels 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 1.12.0
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 7.6
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.8
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2022.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.1.1.10
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.3.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.0.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.4-beta-1.1
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.2-beta-1.5
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.0-beta-1.1

Trả lời