Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03 /12/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms Chained Selects 1.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Polls Addon 4.2.0
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.9.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.23
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.5.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Word Count 1.6.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.42
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.77.1
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.30
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.24
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Checkout Addon 3.0
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.2.0
CẬP NHẬT Formidable Forms – Bootstrap Form Styling 2
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.12.5
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.6
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.14.26
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 7.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 3.1.26
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.9.22
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.2.5
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.8.50
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.6.6
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.10
CẬP NHẬT MonsterInsights – Forms Tracking Addon 2.3.1
CẬP NHẬT LearnPress – Content Drip 4.0.5
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.34.4
CẬP NHẬT FacetWP – Elementor Integration 1.9
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.7.6
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Software Licensing 3.8.11
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.2.8
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.9.8
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 6.0
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.26
CẬP NHẬT Techmarket – Multi-demo & Electronics Store WooCommerce Theme 1.4.20
CẬP NHẬT Cryptocurrency Widgets Pro – WordPress Crypto Plugin 3.7
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.24.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table (By Barn2 Media) 3.1.3
CẬP NHẬT MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.8.1

Trả lời