Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03 /03/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MainWP URL Extractor 5.0
CẬP NHẬT MainWP Vulnerability Checker 5.0
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Shortcuts 5.0
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Status 5.0.1
CẬP NHẬT MainWP WordFence 5.0
CẬP NHẬT MainWP WordPress SEO 5.0
CẬP NHẬT MainWP Staging 5.0
CẬP NHẬT Themify Builder 7.5.4
CẬP NHẬT Themify Builder AB Image 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Audio 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder BG Video Slider 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Button Pro 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 3.5.4
CẬP NHẬT Themify Builder Content Restriction 3.5.3
CẬP NHẬT Themify Builder Countdown 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Counter 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder FitText 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Background 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Posts 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Pricing Table 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Progress Bar 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 3.5.2
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 6.2
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.11.6
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.6.5
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.2.14
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.8.7-beta-1.1
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.7.5
CẬP NHẬT CouponSeek – Deals & Discounts WordPress Theme 1.3
CẬP NHẬT Smart Slider 3 + Demo 5.1.22
CẬP NHẬT WP Fluent Forms Pro 5.1.11
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.48
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.16
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 2.0.2
CẬP NHẬT RoyalSlider – Touch Content Slider for WordPress 3.4.3
CẬP NHẬT YITH PayPal Payouts for WooCommerce 2.15.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.12
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.2.5
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 2.3.2
CẬP NHẬT Ohio – Creative Portfolio & Agency WordPress Theme 3.3.7
CẬP NHẬT Beaver Builder Theme 1.7.15.2
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.3.0
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.21.0.1.21.0
CẬP NHẬT Themify Builder Slideshow 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Tiles Addon 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Timeline 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Typewriter Addon 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Masked Image 3.5.2
CẬP NHẬT MainWP Time Capsule 5.0
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 3.5.2
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.5.2
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 4.0.7
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 5.0
CẬP NHẬT EventOn Slider Addon 2.0.7
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.8.8
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.6.2
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.1.9
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.4.6
CẬP NHẬT Movedo – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.6.2
CẬP NHẬT Swift Performance 2.3.6.16
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 4.5.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.35.0
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.4.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Active Campaign Addon 2.1.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.3.0
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.20.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.40
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 76.6
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 4.0.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.13.2
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.27
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 9.1.9
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 10.0.0.3
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 16.0.8
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.9.1
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.15
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.7.7
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 8.4.0
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.59
CẬP NHẬT GymBase – Responsive Gym Fitness WordPress Theme 15.2
CẬP NHẬT YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.31.0
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.18.16
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.7.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – Lifetime Commissions 1.6.1
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.76
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.30

Trả lời