Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 5.8
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.0.7
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 5.7
CẬP NHẬT CSS Igniter Business3ree WordPress Theme 1.1.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Blockchain WordPress Theme 1.2.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Benson WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Amaryllis WordPress Theme 1.2.4
CẬP NHẬT Super Store Finder for WordPress 6.9
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.6.4
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.27.2
CẬP NHẬT Themify Builder AB Image 3.0.3
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.16.2
THÊM MỚI Trydo – Agency & Portfolio Theme 1.3.0
THÊM MỚI Ecole – Education & School WordPress Theme 1.0.7
THÊM MỚI Wilmër – Construction Theme 2.9
THÊM MỚI MoveMe | Moving & Storage Relocation Company WordPress Theme 1.2.8
THÊM MỚI GeoBin | SEO, Startup & SaaS WordPress Theme 2.7.3
THÊM MỚI Pofo – Creative Portfolio and Blog WordPress Theme 1.6
THÊM MỚI Gillion | Multi-Concept Blog/Magazine & Shop WordPress AMP Theme 4.4
THÊM MỚI Turitor – Education WordPress Theme 1.4.4
THÊM MỚI Odrin – Book Selling WordPress Theme for Writers 1.3.8
THÊM MỚI Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.5.5
THÊM MỚI Veneno – Coronavirus Information WordPress Theme 2.0
THÊM MỚI Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.4
THÊM MỚI Corpus – Responsive Corporate WordPress Theme 3.3.8
THÊM MỚI Holmes – Digital Agency Theme 1.4
THÊM MỚI Smartic – Product Landing Page WooCommerce Theme 2.0.2
THÊM MỚI BIM – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.3.1
THÊM MỚI Molla | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.3.3
THÊM MỚI Justshoppe – Elementor Cake, Bakery & Food WordPress 12.1
THÊM MỚI Yungen | Modern Digital Agency Business WordPress Theme 1.0.6
THÊM MỚI Malina – Personal WordPress Blog Theme 2.4.1

Trả lời