Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.4
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.0.7
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.1.4
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.2.9
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium 1.12.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Compare Premium 2.9.0
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.3
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.3
CẬP NHẬT AffiliateWP – Affiliate Forms For Ninja Forms 1.1.2
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.7.5
CẬP NHẬT Gameleon – WordPress Arcade Theme & News Magazine 8.1
CẬP NHẬT WPLMS Learning Management System for WordPress 4.2
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.8.8.1
CẬP NHẬT Zox News – Professional WordPress News & Magazine Theme 3.13.0
CẬP NHẬT Travel WordPress Theme – GoExplore! 1.3.28
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.2.4

Trả lời