Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.0
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.4.9
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.3.23
CẬP NHẬT Betube Video WordPress Theme 3.0.7
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 7.6.0
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.4.7
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.1
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.3.9
CẬP NHẬT wpDiscuz – Embeds 1.0.11
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.9.14
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.19.0
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.16.66.25
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.0.5
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.3.7
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 2.6.5
CẬP NHẬT Gwangi – PRO Multi-Purpose Membership, Social Network – BuddyPress Community Theme 2.3.9
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.2
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.1.2
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.6
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.2
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.2
CẬP NHẬT Give – Fee Recovery 1.9.5
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.16
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.13
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.17.4
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.22
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 1.7.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 3.6.0.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Preview Submission 1.3.8
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.49
CẬP NHẬT Teams for WooCommerce Memberships 1.6.2
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.58
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 2.1.2
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Background 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Posts 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Builder Progress Bar 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 2.1.1
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.4.3
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 1.11.3
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.7.3
CẬP NHẬT DW Question & Answer Pro 1.3.3
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.0.7
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.4.2
CẬP NHẬT Event Management WordPress Theme 1.8.9
CẬP NHẬT Entrepreneur – Booking for Small Businesses 2.1.6
CẬP NHẬT LoginPress Social Login 1.5.2
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 8.10
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.3.7
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.14
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.7.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.0

Trả lời