Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS ConvertKit Integration 1.3.0
CẬP NHẬT WPForms – Custom Captcha 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – Drip 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – User Registration 2.1.0
CẬP NHẬT WPForms – Zapier 1.4.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS Slack Integration 1.4.0
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.7
CẬP NHẬT LearnDash LMS MailChimp Integration 1.4.0
CẬP NHẬT FacetWP – Map Facet 1.0.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – API Webhooks 1.12
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.5
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.0.4
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.64
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 9.2.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.6
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.6.0
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.2.4
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 8.6.1
CẬP NHẬT Pretty Links Pro 3.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.7
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 3.7
CẬP NHẬT Network Merchants Payment Gateway for WooCommerce 1.8.0.9
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.5
CẬP NHẬT firezy – Multipurpose WooCommerce Theme 5.9.x1
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.2.2
CẬP NHẬT WPForms – Aweber 1.3.1
CẬP NHẬT WPForms – Campaign Monitor 1.2.2
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.7.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Locker 2.2.0
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.3.1
CẬP NHẬT WPForms – Surveys and Polls 1.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Cost of Goods 2.11.3
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.6.3.1.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.0.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Pages 1.5.1
CẬP NHẬT WPForms – Conversational Forms 1.7.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.25
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.16.1
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 68.6
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.3.8-beta-1.4
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.4-beta-1.1
CẬP NHẬT All In One Addons for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) 3.6.4
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.22
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.7
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.4.5
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.6
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.6
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 7.2.2
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 10.3
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.5
CẬP NHẬT Give – Zapier 1.4.1
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.7
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.9
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.2.59
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.4
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.4.1
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.8
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.1.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.2
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.9.8
CẬP NHẬT LMS | Learning Management System, Education LMS WordPress Theme 8.1
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.1.5
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 3.21.0
CẬP NHẬT Bingo – Multi-Purpose Newspaper & Magazine Theme 3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 31.7
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 4.1

Trả lời