Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 01/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.5
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.8
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.5.9
CẬP NHẬT MemberPress BuddyPress 1.1.16
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.11
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.38
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22.2
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.2.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.9.10
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.5.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.4.1
CẬP NHẬT ARForms: WordPress Form Builder Plugin 5.8
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.2.1
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.4
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.0.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.17
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.8.5
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.25
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.8
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 4.1.6
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.4
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.56
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.2.1.2
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.1.0
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.8
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.8
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.8
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.8
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.10
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.8
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 4.4
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.8
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.5.1
CẬP NHẬT Squaretype – Modern Blog WordPress Theme 3.0.6
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.1
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.1
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.4.3
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.0.4

Trả lời