Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 01/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.5.4
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.3
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.4
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.16
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.15.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.57
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.3.1
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.1.1
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.16.7
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.21.7
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.2
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.4.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.5
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 7.9.7
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.2.1
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.1.3
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.18.2
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Subscription Downloads 1.3.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.7.6
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.33
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.30
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.52
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.12
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.0.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.23.3
CẬP NHẬT JetReviews For Elementor 2.2.7
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.3
CẬP NHẬT Shipping Details Plugin for WooCommerce 1.8.0.7
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.2.3
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.21
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.7.2
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.5
CẬP NHẬT The Retailer – Premium WooCommerce Theme 3.3
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.4
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.7.1

Trả lời