Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 01 /03/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.4.1
CẬP NHẬT Speaker and Life Coach WordPress Theme | Coaching WP 3.7.3
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.11
CẬP NHẬT FluentBooking The Ultimate WordPress Scheduling Plugin 1.2.63
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.10
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.2.5
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 5.5.0
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 10.9.0
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.6.7
CẬP NHẬT WooCommerce Chase Paymentech 1.19.0
CẬP NHẬT WooCommerce Cost of Goods 2.13.1
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 2.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.21.2
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Wishlists 2.3.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.2.7
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.7.16
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.3.0
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.4.0
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.21.0.1.21.0
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 3.2.2
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 16.0.7
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.96
CẬP NHẬT WooCommerce Notification 1.5.6
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Stripe Premium 3.20.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart Premium 2.32.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 4.3.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Brands Add-On Premium 2.21.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Order Tracking Premium 2.23.0
CẬP NHẬT YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce Premium 2.23.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Email Templates Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce EU Energy Label Premium 2.29.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 4.16.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Pending Order Survey Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Slider Carousel Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Save for Later Premium 1.32.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Sequential Order Number Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Social Login Premium 1.38.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Terms and Conditions Popup Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Waiting List Premium 3.8.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Zoom Magnifier Premium 2.29.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.4.9
CẬP NHẬT MainWP Advanced Uptime Monitor 5.3
CẬP NHẬT MainWP Article Uploader 5.0
CẬP NHẬT MainWP BackWPUp 5.0
CẬP NHẬT MainWP Boilerplate 5.0
CẬP NHẬT MainWP Branding 5.0
CẬP NHẬT MainWP Buddy 5.0
CẬP NHẬT MainWP Bulk Settings Manager 5.0
CẬP NHẬT MainWP Clean and Lock 5.0
CẬP NHẬT MainWP Clone 5.0
CẬP NHẬT MainWP Code Snippets 5.0
CẬP NHẬT MainWP Comments 5.0
CẬP NHẬT MainWP Custom Post Types 5.0
CẬP NHẬT MainWP Favorites 5.0
CẬP NHẬT MainWP File Uploader 5.0
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 5.0
CẬP NHẬT MainWP iThemes Security 5.0
CẬP NHẬT MainWP Maintenance 5.0
CẬP NHẬT MainWP Piwik 5.0
CẬP NHẬT MainWP Post Dripper 5.0
CẬP NHẬT MainWP Post Plus 5.0
CẬP NHẬT MainWP Rocket 5.0
CẬP NHẬT MainWP Sucuri 5.0
CẬP NHẬT MainWP Team Control 5.0
CẬP NHẬT MainWP UpdraftPlus 5.0
CẬP NHẬT YITH Pre-Order for WooCommerce Premium 2.23.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Added to Cart Popup Premium 2.16.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.36.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 3.4.0
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.2.9
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.62
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 7.0.7
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.92.1
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 8.3.5
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.7.5
CẬP NHẬT YITH Event Tickets for WooCommerce Premium 1.34.0
CẬP NHẬT Posts Table Pro Barn2  3.1.3
CẬP NHẬT YITH WooCommerce EU VAT Premium 2.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Multi-Step Checkout Premium 2.30.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH Stripe Connect for WooCommerce Premium 2.31.0
CẬP NHẬT YITH Easy Order Page for WooCommerce Premium 1.30.0
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.4.0
CẬP NHẬT SEOPress Pro 7.5
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.4.3

Trả lời