Gói hàng tháng
200,000đ
Gói thành viên hàng tháng
Tải và cập nhật 2700+ Themes & Plugins
Không giới hạn website sử dụng
50 lượt tải/ ngày
Link tải trực tiếp không phải chờ đợi
Cập nhật miễn phí 1 tháng
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký
Gói trọn đời
2,500,000đ
Gói thành viên trọn đời. Không giới hạn thời gian truy cập tài nguyên
Tải và cập nhật 2700+ Themes & Plugins
Không giới hạn website sử dụng
Không giới hạn lượt tải hàng ngày
Link tải trực tiếp không phải chờ đợi
Cập nhật miễn phí trọn đời
Không cần gia hạn
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Lợi ích khi đăng ký thành viên