Chúng tôi khuyến khích bạn cài đặt plugin Easy Theme and Plugin Upgrade. Bạn có thể tải xuống miễn phí và cài đặt TẠI ĐÂY.

Để sử dụng, sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, bạn có thể tải theme hoặc plugin lên bình thường mà không bị lỗi trùng lặp trong WordPress.

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho plugin

 1. Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website.
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập “Gói mở rộng” > “Cài mới”.
 4. Chọn “Tải plugin lên” ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn “Cài đặt”

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho theme

 1. Tải phiên bản mới nhất của theme trên website.
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập “Giao diện” > “Giao diện”.
 4. Chọn “Thêm mới” ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn “Cài đặt”