Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 30/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 4.4
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.3
CẬP NHẬT MainWP Sucuri 4.0.12
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.2
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.34
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.1.3
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.36.0
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.63
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.9
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.17
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.22
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.13.5
CẬP NHẬT FacetWP – Relevanssi Integration 0.7.3
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.12
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.35
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.26
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.9
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Import Entries 2.3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.11
CẬP NHẬT MainWP BackWPUp 4.0.6
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.9.1
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 5.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.3.0.1
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.9
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 4.5
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.11
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.9
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.9
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.9
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.9
CẬP NHẬT Apress – Responsive Multi-Purpose Theme 6.0.5
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.2
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.1
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads All Access 1.2.2
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.5.8
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.7.6
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.6.0
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.20
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.4.1
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.7.8
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.5.0
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 3.9.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 8.5
CẬP NHẬT Voice – Clean News/Magazine WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.27
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.25
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.14.1
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.32
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.2.32
CẬP NHẬT WooCommerce Product Size Guide 3.9
CẬP NHẬT Frontend Publishing Pro 3.12.0
CẬP NHẬT Karma – Responsive WordPress Theme 6.3.1
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.4.3

Trả lời