Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 30/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.9.1
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.1
CẬP NHẬT Master Popups – WordPress Popup Plugin for Email Subscription 3.8.5
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 26.2.1
CẬP NHẬT Digits : WordPress Mobile Number Signup and Login 7.9.1.11
CẬP NHẬT Pearl Business – Corporate Business WordPress Theme for Company and Businesses 3.3.3
CẬP NHẬT Smart Slider 3 + Demo 5.1.4
CẬP NHẬT Snip – The Rich Snippets 2.28.4
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 18.2.1
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 10.1.1
CẬP NHẬT Brooklyn | Creative Multipurpose Responsive WordPress Theme 4.9.7.3
CẬP NHẬT CartFlows Pro 1.9.0
CẬP NHẬT Smart Notification WordPress Plugin 9.3.9
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.8
CẬP NHẬT WooCommerce Page Builder For Elementor 1.1.6.6.1
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.4
CẬP NHẬT SmartMag – Responsive & Retina WordPress Magazine 8.0.5
CẬP NHẬT wpDiscuz – Report and Flagging 7.0.10
CẬP NHẬT wpDiscuz – Advanced Likers 7.0.7
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 67.2
CẬP NHẬT Material – White Label WordPress Admin Theme 8.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.2.1
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.5.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory BuddyPress Integration 2.2.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.66
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.0.1
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.3.5
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.2.6
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.4
CẬP NHẬT Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme 1.5.5
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.0.0
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.4.8
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.8.0.1
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.4.7
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.0
CẬP NHẬT User Role Editor Pro 4.62.1
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.1.3
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.5
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.3
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.4.3
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.3
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.8
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.9.0
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.7
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.4.8
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.6.9
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.18.1
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.3.1

Trả lời