Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 2.9.9
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.16
CẬP NHẬT WooCommerce Default Quantity 2.2.0
CẬP NHẬT Themify Suco WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT MainWP Client Reports 4.0.10
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Commissions 3.5.1
CẬP NHẬT MyThemeShop Fresh WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Twilio SMS Notifications 1.16.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Simple Shipping 2.3.11
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 4.0.7
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.5
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.16.67.25
CẬP NHẬT MyThemeShop Reactor WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.9.15
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.22
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 5.32.0
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 2.9.8
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.0.10
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.4.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.54
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Plugin 4.1.2
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.0.0
CẬP NHẬT Yellow Pencil: Visual CSS Style Editor 7.5.4
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.6.42
CẬP NHẬT Stockholm – A Genuinely Multi-Concept Theme 9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.3
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.8

Trả lời