Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 29/10/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.8
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.6.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.10
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.5.1
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 10.8.1
CẬP NHẬT Ultimate Member MailChimp Addon 2.4.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.26.3
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.4.1
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.1
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.3.8
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.8
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro User Import Addon 1.1.8
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.4
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.5.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.9
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 4.4.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.90
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.31
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.11
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS Gravity Forms Integration 2.1.3
CẬP NHẬT AmyMovie – Movie and Cinema WordPress Theme 4.1.0
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.6
CẬP NHẬT Gravity Forms Constant Contact Addon 1.7
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.11
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.18.1
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.18.1
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.6
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.7.6
CẬP NHẬT WP Full Stripe – Subscription and payment plugin for WordPress 6.2.2
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.5.5
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.14.3
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.3.0
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 1.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.5.0
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.9.6
CẬP NHẬT ThemeIsle Hestia Pro WordPress Theme 3.0.23
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.7.2.1.7.1

Trả lời