Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28/12/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 3.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Background 3.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 3.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 3.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Pricing Table 3.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Progress Bar 3.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 3.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Slideshow 3.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Tiles Addon 3.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Timeline 3.0.1
CẬP NHẬT Themify Builder Typewriter Addon 3.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 3.0.1
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.0.5
CẬP NHẬT AGS: Divi Ghoster 5.0.48
CẬP NHẬT Slick Menu – Responsive WordPress Vertical Menu 1.5.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.2.6
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.2
THÊM MỚI Crework | Coworking and Creative Space WordPress Theme 1.1.9.2
THÊM MỚI MaxCube | Moving & Self Storage Relocation Business WordPress Theme 1.1.6
THÊM MỚI Kable – Multipurpose WooCommerce Theme 1.5.5
THÊM MỚI Landium – APP Landing Page WordPress 2.3.2
THÊM MỚI Codiqa – Software, App & Digital 1.1.6
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 1.6.8
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.16.4
CẬP NHẬT Aurum – Minimalist Shopping Theme 3.17
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 7.4.0
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.7.1
THÊM MỚI Bifrost – Simple Elementor WordPress Theme 2.2.5
THÊM MỚI Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.3
THÊM MỚI Barta – News & Magazine WordPress Theme 2.0.1
THÊM MỚI Ave – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.8.8
THÊM MỚI Leitmotif – Movie and Film Studio Theme 1.4
THÊM MỚI Mella – Minimalist Ajax WooCommerce WordPress Theme 1.2.24
THÊM MỚI Bambini – Pre-School and Kindergarten Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.13
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.2
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.13.25
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.7.0
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.11
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.8.5
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.2
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.2
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.3
THÊM MỚI Imperio – Business, E-Commerce, Portfolio & Photography WordPress Theme 2.2
THÊM MỚI Piqes | Creative Startup & Agency WordPress Theme 1.0.8
THÊM MỚI Lingvico | Language Center & Training Courses WordPress Theme 1.0.7
THÊM MỚI CityBook – Directory & Listing WordPress Theme 2.4.9
THÊM MỚI LENS – An Enjoyable Photography WordPress Theme 2.6.3
THÊM MỚI OneCommunity – BuddyPress Membership Theme 3.7.8
THÊM MỚI Gloreya – Food Ordering & Delivery Restaurant WordPress Theme 2.0.6
THÊM MỚI Safira – Food & Organic WooCommerce WordPress Theme 1.1.0
THÊM MỚI Kalvi – LMS Education 3.5
THÊM MỚI Breek – Minimal Lightweight Masonry AMP Theme for WordPress 4.0.0
THÊM MỚI CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.10.1
THÊM MỚI Movedo – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.5.4
THÊM MỚI TourPress – Travel Booking WordPress Theme 1.2.1
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 5.2
CẬP NHẬT Powerful Filters for wpDataTables 1.4
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 9.2
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 4.8
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.30
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 5.7
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.5
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 19.0.1
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.1
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 28.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.6.3
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.45
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.12.4
CẬP NHẬT Themify Popup 1.3.7
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.9
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Intuit Payments/QBMS Gateway 3.1.1
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.14
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.23
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 70.7
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.0.23
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.8.6
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.1
CẬP NHẬT Import from eBay to WooCommerce 1.8.4
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.4.30
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.8.16
CẬP NHẬT Kinetika | Photography Theme for WordPress 6.5.9
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.44
THÊM MỚI Tradent – Cryptocurrency, Bitcoin WordPress Theme 2.5
THÊM MỚI Swape – App Showcase & App Store WordPress Theme
THÊM MỚI Gardena – Landscaping & Gardening 1.1.5
THÊM MỚI CryptApp – Landing Page 2.5
THÊM MỚI Simen – MultiPurpose WooCommerce WordPress Theme 4.2
THÊM MỚI Larch – Responsive Minimal Multipurpose WordPress Theme 2.2
THÊM MỚI Discy – Social Questions and Answers WordPress Theme 5.5.5
THÊM MỚI Engitech – IT Solutions & Services WordPress Theme 1.4.6
THÊM MỚI ekommart – All-in-one eCommerce WordPress Theme 3.8.4
THÊM MỚI Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.02
THÊM MỚI Digiqole – News Magazine WordPress Theme 2.1.4

Trả lời