Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/11/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 4.3.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.11.3
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.7.6
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.4
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.92
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.16.65.25
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.15.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.5.4
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.0.10
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 4.5
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 1.11.2
CẬP NHẬT SmartMag – Responsive & Retina WordPress Magazine 7.0.0
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.0.6
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.2.6
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.3.6
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 4.12.2
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.5.12
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation 1.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.23.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.0
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.1.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Active Campaign Addon 1.9.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailgun Addon 1.3.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Square Add-On 1.5.2
CẬP NHẬT Ninja Forms ActiveCampaign 3.1.0
CẬP NHẬT Ninja Forms MailPoet 3.0.1
CẬP NHẬT Ninja Forms PDF Form Submission 3.1.6
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 3.14.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 5.0.128
CẬP NHẬT Super Forms – Calculator 2.3.2
CẬP NHẬT Super Forms – Popups 1.7.1
CẬP NHẬT Super Forms – Zapier 1.3.1
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.4
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 3.14.0.2.6.2
CẬP NHẬT wpDiscuz – Emoticons 7.0.13
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.5.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.5.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.3.1
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 11.0.7
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.6.7
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 3.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – WooCommerce Addon 1.5.3.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Social Addon 1.6.6.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – EXIF Addon 1.4.9.1
CẬP NHẬT Envira Gallery – Downloads Addon 1.5.4.1
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.27.0
CẬP NHẬT Kalium – Creative Theme for Professionals 3.4.3
CẬP NHẬT Newspaper WordPress Theme 11.3.2
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 17.6

Trả lời