Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Peak WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Phototouch WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Pinboard WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 5.5.9
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 5.6.5
CẬP NHẬT Themify Tisa WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT Themify Wumblr WordPress Theme 5.5.8
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.7.2
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.15.2
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.91
CẬP NHẬT Osmosis – Responsive Multi-Purpose Theme 4.3.7
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.11
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.5.8
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.2
CẬP NHẬT Blade – Responsive Multi-Functional Theme 3.3.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.54
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.11
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 3.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.7.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.13
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.3
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.4.2.1.1.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.3
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.5.9
CẬP NHẬT WooCommerce Products Compare 1.1.0
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.6.41
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.4.74
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.5
CẬP NHẬT SearchWP Live Ajax Search 1.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.5.3
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.1.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.9.2
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.7.2
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.7.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.7.2
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.0.11
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.7.2
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.7.2
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.7.2
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.3
CẬP NHẬT WordPress Store Locator 2.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation 1.8.0
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.4.3
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.7.2
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.7
CẬP NHẬT Formidable Forms – Datepicker Options 1.05
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View 1.6.0
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.11
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.6.0
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.2.1
CẬP NHẬT OceanWP Footer Callout 2.0.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.1.0
CẬP NHẬT OceanWP Woo Popup 2.0.2
CẬP NHẬT OceanWP Sticky Header 2.0.4
CẬP NHẬT OceanWP Sticky Footer 2.0.3
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.8
CẬP NHẬT OceanWP Side Panel 2.0.4
CẬP NHẬT OceanWP Pro Demos 1.3.1
CẬP NHẬT OceanWP Hooks 2.0.1

Trả lời