Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 27/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS Visual Customizer 2.3.12
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.2.0
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.8.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.03
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads All Access 1.1.11
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.7
CẬP NHẬT Hero Menu – Responsive WordPress Mega Menu Plugin 1.15.9
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.14.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Olsen WordPress Theme 2.8.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Auto Login 2.2.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Beaute WordPress Theme 2.0.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Hugo Woocommerce Theme 2.2.6
CẬP NHẬT CSS Igniter Paperbag WordPress Theme 1.5.1
CẬP NHẬT CSS Igniter The Styler WordPress Theme 1.4.4
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.12.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Quiz Maker 2.0.01
CẬP NHẬT Formidable Forms – WPML Multilingual 1.11
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 18.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.0.3
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On 2.3.3
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.7
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.0.1
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.32
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.0.10
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.6.0
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.4.0
CẬP NHẬT GravityView – A-Z Filters Extension 1.3
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.16.4
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.24
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.28
CẬP NHẬT Zox News – Professional WordPress News & Magazine Theme 3.14.0
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.4.7

Trả lời