Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.19
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.21
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 3.9.4
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.2
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce WorldPay 4.3.0
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.8
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.6.1.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 1.1.9
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.11
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.18
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 1.6.26
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.26
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.4.15
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 3.7.1
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.15.4
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.20.4
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.18.4
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.15.4
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Membership Premium 1.8.0
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 13.4
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.5.7
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 3.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.2
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.0.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Signature Addon 4.1.2
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.3.7
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.13.2
CẬP NHẬT Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro 4.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 1.11.6
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.3.7

Trả lời