Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/10/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.8
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.23.1
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.49
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.12
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.6
CẬP NHẬT Woodstock – Electronics Responsive WooCommerce Theme 2.8.4
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 14.4
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.2.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Bundles Premium 1.18.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Badge Management Premium 2.10.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Catalog Mode Premium 2.16.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.4
CẬP NHẬT CartFlows Pro 1.11.2
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.3.1
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 26.5.1.1
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.12
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.1
CẬP NHẬT Give – Google Analytics Donation Tracking 2.1.0
CẬP NHẬT TapTap: A Super Customizable WordPress Mobile Menu 5.6
CẬP NHẬT Touchy – WordPress Mobile Menu Plugin 4.7
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 5.4.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.4-beta-1.4
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.9.0
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.3
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.2
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 7.0.1
CẬP NHẬT LeadEngine – Multi-Purpose WordPress Theme with Page Builder 3.9
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.0.4
CẬP NHẬT Seosight – SEO, Digital Marketing Agency WP Theme with Shop 5.10

Trả lời