Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 25/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTAjax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin4.18.7
CẬP NHẬTShoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes2.1.8
CẬP NHẬTPowerPack for Beaver Builder2.8.2.1
CẬP NHẬTGive – Fee Recovery1.7.11
CẬP NHẬTWordPress Local SEO Premium13.3
CẬP NHẬTWordPress WooCommerce SEO Premium13.3
CẬP NHẬTUltimate Membership Pro9.0
CẬP NHẬTPerfmatters WordPress Plugin1.5.7
CẬP NHẬTUltimate Addons for Elementor1.25.1
CẬP NHẬTJetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder2.2.9
CẬP NHẬTSearchWP WordPress Plugin4.0.17
CẬP NHẬTThemify WooCommerce Product Filter1.2.8
CẬP NHẬTGeoDirectory Claim Listings2.0.0.13
CẬP NHẬTGeoDirectory Custom Post Types2.0.1.0
CẬP NHẬTGeoDirectory Events2.0.1.0
CẬP NHẬTGeoDirectory Franchise Manager2.0.0.7
CẬP NHẬTGeoDirectory Location Manager2.0.1.1
CẬP NHẬTGeoDirectory Pricing Payment Manager2.5.1.0
CẬP NHẬTTheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme3.9.9.8.7
CẬP NHẬTDirectories Pro plugin for WordPress1.3.16
CẬP NHẬTTotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin4.1.7
CẬP NHẬTEventOn Event Tickets1.8
CẬP NHẬTWPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder1.6.1
CẬP NHẬTMailster – Email Newsletter Plugin for WordPress2.4.11
CẬP NHẬTSmart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon1.5.3
CẬP NHẬTElectro Electronics Store WooCommerce Theme2.5.7
CẬP NHẬTTravel Booking WordPress Theme2.8.3
CẬP NHẬTWooCommerce Variation Swatches Pro1.0.54
CẬP NHẬTWooCommerce MultiStep Checkout Wizard3.6.8
CẬP NHẬTFixed TOC – table of contents for WordPress plugin3.1.18
CẬP NHẬTWooCommerce Elavon Converge Payment Gateway2.6.7
CẬP NHẬTCalendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System9.5.2
CẬP NHẬTGroovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress2.1.1
CẬP NHẬTBeaver Builder Ultimate Addon1.27.0
CẬP NHẬTNotificationX Pro1.4.14
CẬP NHẬTLearnDash LMS WordPress Plugin3.1.8
CẬP NHẬTPixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin7.5.8
CẬP NHẬTBriefcase Elementor Widgets1.8.1
CẬP NHẬTLearnDash LMS ToolkitAddon
CẬP NHẬTModern Events Calendar5.6.5
CẬP NHẬTBlacksilver | Photography Theme for WordPress4.5
CẬP NHẬTLoginPress Pro2.3.3
CẬP NHẬTLearnDash LMS Notifications1.4.0
CẬP NHẬTJobmonster – Job Board WordPress Theme4.6.1
CẬP NHẬTiBid – Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme2.1
CẬP NHẬTMassive Dynamic – WordPress Website Builder8.0
CẬP NHẬTSocial Auto Poster3.6.1
CẬP NHẬTNokri – Job Board WordPress Theme1.3.3
CẬP NHẬTWooCommerce Social Login – WordPress Plugin2.2.5
CẬP NHẬTWOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional2.0.6.1
CẬP NHẬTPixwell – Modern Magazine4.5
CẬP NHẬTElessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support3.6.2
CẬP NHẬTLMS | Learning Management System, Education LMS WordPress Theme6.1
CẬP NHẬTUnicon | Design-Driven Multipurpose Theme2.7.3
CẬP NHẬTMayaShop – A Flexible Responsive e-Commerce Theme3.7.7
CẬP NHẬTGymBase – Responsive Gym Fitness WordPress Theme13.5
CẬP NHẬTImproved Variable Product Attributes for WooCommerce5.0.1
CẬP NHẬTARPrice – Responsive WordPress Pricing Table Plugin3.6
CẬP NHẬTResponsive Styled Google Maps5.0
CẬP NHẬTReal 3DFlipbook
CẬP NHẬTProgress Map WordPress Plugin5.6.1
CẬP NHẬTWooCommerce PDF Vouchers4.1.5
CẬP NHẬTWooCommerce Product Size Guide3.6
CẬP NHẬTWooCommerce Weight Based Shipping5.3.4.2
CẬP NHẬTBuddyBoss Theme1.5.2
CẬP NHẬTThe Events Calendar PRO WordPress Plugin5.1.3
CẬP NHẬTThe Events Calendar Community Events4.7.2
CẬP NHẬTThe Events Calendar Eventbrite Tickets4.6.5
CẬP NHẬTWooPack for Beaver Builder1.3.9
CẬP NHẬTWordPress SEO Premium14.4.1
CẬP NHẬTJNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme7.0.2
CẬP NHẬTXStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme6.3.6
CẬP NHẬTConsulting – Business Finance WordPress Theme5.1.0
CẬP NHẬTWHMPress – WHMCS Client Area for WordPress3.5-revision-0
CẬP NHẬTWordPress Automatic Plugin3.50.1
CẬP NHẬTWHMpress – WHMCS WordPress Integration Plugin5.4-revision-7
CẬP NHẬTAdventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme3.9.0
CẬP NHẬTWoo Import Export3.1.0
CẬP NHẬTWooCommerce Xero1.7.32
CẬP NHẬTWooCommerce UPS Shipping Method3.2.27
CẬP NHẬTWooCommerce Social Login2.8.8
CẬP NHẬTWooCommerce Royal Mail2.5.29
CẬP NHẬTProduct Vendors for WooCommerce2.1.35
CẬP NHẬTWooCommerce Product Add-Ons3.0.35
CẬP NHẬTWooCommerce Postcode/Address Validation2.6.5
CẬP NHẬTWooCommerce Google Product Feed8.1.3

Trả lời