Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.3.1.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.16
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.10
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.11.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.13.1
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.8.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.7
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.8
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.2.6
CẬP NHẬT WPForms – Mailchimp 2.2.0
CẬP NHẬT JetReviews For Elementor 2.3.1
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.1.3
CẬP NHẬT firezy – Multipurpose WooCommerce Theme 6.0.x1
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.9.0
CẬP NHẬT MonsterInsights – EU Compliance Addon 2.2.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.8
CẬP NHẬT User Role Editor Pro 4.63.1
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.7
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.11.1
CẬP NHẬT WPForms – Custom Captcha 1.6.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.10.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Eventbrite Tickets 4.6.12
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.11.2
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.2.1
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.5.3
CẬP NHẬT Themify Announcement Bar 2.1.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.13
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.5.1
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.15
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.6.0.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.3.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.23.3
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.3.19
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.4
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.95
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 31.8
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.11.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.11.1
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.11.1
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.9.0.1
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.3
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.11.1
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.17.1
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.3.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.79
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.5.1.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.0.0

Trả lời