Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 24/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.3.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.1.3
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.4.1.1.1.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.13
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.36
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.5.3
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.9.6
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.8.3
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.3.2
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 6.0.0
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.6.13
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.1.4
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.7.9
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.1.83
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 31.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Size Guide 3.8
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.14.1
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 4.6.4
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.3
CẬP NHẬT JetStyleManager for Elementor 1.3.5
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.9.11
CẬP NHẬT Ask Me – Responsive Questions & Answers WordPress 6.8.2
CẬP NHẬT ShiftCV – Blog Resume Portfolio WordPress 3.0.5
CẬP NHẬT ShoppyStore – Multipurpose Responsive WooCommerce WordPress Theme 3.7.8
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.4

Trả lời