Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 23/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTFacetWP – Elementor Integration1.4.1
CẬP NHẬTCOVID-19 Coronavirus – Live Map & Widgets for WordPress2.2.6.2
CẬP NHẬTWordPress Automatic Plugin3.50.0
CẬP NHẬTRestrict Content Pro3.3.12
CẬP NHẬTHappy Elementor Addons Pro1.8.0
CẬP NHẬTLearnDash LMS ProPanel Addon2.1.3.1
CẬP NHẬTApress – Responsive Multi-Purpose Theme5.2.0
CẬP NHẬTOnum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme1.1.6
CẬP NHẬTWOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional2.0.6
CẬP NHẬTWooCommerce Mix and Match Products1.9.9
CẬP NHẬTAsset CleanUp Page Speed Booster PRO1.1.7.4
CẬP NHẬTCerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme2.0.9
CẬP NHẬTwpDiscuz User & Comment Mentioning7.0.1
CẬP NHẬTwpDiscuz – Widgets7.0.1
CẬP NHẬTwpDiscuz – Advanced Likers7.0.1

Trả lời