Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/10/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.19
CẬP NHẬT Mr. Tailor – Responsive WooCommerce Theme 3.1
CẬP NHẬT MemberPress Importer 1.6.10
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.48
CẬP NHẬT Seofy – SEO & Digital Marketing Agency WordPress Theme 1.6.5
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.6
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.6
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.6.1
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.65
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.12
CẬP NHẬT Roneous – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.3.14
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.24
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2022.7
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.10.0
CẬP NHẬT VideoPro – Video WordPress Theme 2.3.78
CẬP NHẬT Formidable Forms – Quiz Maker 3.1
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.5.0
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.7.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.33
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.12.0
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.0.9
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.5
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.4.0
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.4.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.6
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.59
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.58.1
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.0.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 2.0.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.30

Trả lời