Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.3.0
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Bulk Actions Pro 1.3.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.29
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.23
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.44
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.18
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.4
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.4
CẬP NHẬT SearchWP Metrics 1.4.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.10
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.0.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.15.3
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 2.1.2
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 1.3.6
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 1.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.2.8
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 5.0.1
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.0
CẬP NHẬT ListingEasy Directory WordPress Theme 1.7.9
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.15.1
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.2
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 5.10.1
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.12
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.47
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.25
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.7.3
CẬP NHẬT Master Popups – WordPress Popup Plugin for Email Subscription 3.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce MultiStep Checkout Wizard 3.7.4
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.3.6

Trả lời