Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTWordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager4.8.6
CẬP NHẬTEssential Addons for Elementor – Pro4.0.1
CẬP NHẬTTravel Booking WordPress Theme2.8.2
CẬP NHẬTWoo Import Export3.0.4
CẬP NHẬTWooCommerce Delivery Area Pro2.0.9
CẬP NHẬTSearchWP WooCommerce Integration1.3.3.1
CẬP NHẬTFormidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin4.05.02
CẬP NHẬTPowerPack for Beaver Builder2.8.2
CẬP NHẬTCool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin3.4.5
CẬP NHẬTLearnDash LMS Toolkit Addon3.5
CẬP NHẬTWooCommerce Distance Rate Shipping1.0.23
CẬP NHẬTWooCommerce Australia Post Shipping Method4.25
CẬP NHẬT907 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme4.6
CẬP NHẬTMotors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Listing WordPress Theme4.7.3
CẬP NHẬTWorkreap – Freelance Marketplace WordPress Theme1.6.0
CẬP NHẬTThemify Funki WordPress Theme2.6.1
CẬP NHẬTThemify Grido WordPress Theme2.5.1
CẬP NHẬTThemify Infinite WordPress Theme1.8.9
CẬP NHẬTThemify Landing WordPress Theme2.0.1
CẬP NHẬTThemify Magazine WordPress Theme2.3.8
CẬP NHẬTThemify Metro WordPress Theme2.7.1
CẬP NHẬTThemify Minblr WordPress Theme2.6.2
CẬP NHẬTThemify Minshop WooCommerce Theme2.7.0
CẬP NHẬTThemify Music WordPress Theme2.3.6
CẬP NHẬTThemify Notes WordPress Theme2.3.4
CẬP NHẬTThemify Parallax WordPress Theme2.9.2
CẬP NHẬTThemify Peak WordPress Theme1.8.2
CẬP NHẬTThemify Phototouch WordPress Theme2.4.0
CẬP NHẬTThemify Pinboard WordPress Theme3.6.7
CẬP NHẬTThemify Pinshop WooCommerce Theme2.7.9
CẬP NHẬTThemify Postline WordPress Theme2.5.2
CẬP NHẬTThemify Responz WordPress Theme2.4.7
CẬP NHẬTThemify Shopdock WooCommerce Theme2.7.2
CẬP NHẬTThemify Shoppe WooCommerce Theme1.9.4
CẬP NHẬTThemify Simfo WordPress Theme2.4.9

Trả lời