Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/11/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.0.8
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.5.5
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.13
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.29.0
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 64.9
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.54.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.0.7.3
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.12.51
CẬP NHẬT Zox News – Professional WordPress News & Magazine Theme 3.12.0
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.0.4
CẬP NHẬT Divi BodyCommerce 6.5.1
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.25
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 5.7.14
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 4.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 2.2.5
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.2.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 1.1.7
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.7.9
CẬP NHẬT COVID-19 Coronavirus – Live Map & Widgets for WordPress 2.3.6
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.3.9
CẬP NHẬT XforWooCommerce 1.7.1
CẬP NHẬT Password Protected Categories 2.1.2
CẬP NHẬT WOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional 2.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Lead Time 2.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.22.8
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.5.2
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.4.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.50
CẬP NHẬT AIT Citadela Blocks 2.5.8
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.6
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 4.7.7
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 1.9.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.1.6
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.4
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.2.1
CẬP NHẬT Posts Table Pro 2.4
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.9
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.35.1
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.2
CẬP NHẬT WordPress News SEO Premium 13.1
CẬP NHẬT Slick Menu – Responsive WordPress Vertical Menu 1.4.1
CẬP NHẬT Improved Sale Badges for WooCommerce 4.4.1
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 2.9.7
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.5.3
CẬP NHẬT Search & Go – Smart Directory Theme 2.6
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.7.1
CẬP NHẬT WHMpress – WHMCS WordPress Integration Plugin 5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Products Compare 1.0.25
CẬP NHẬT WooCommerce Segment.io Integration 1.10.0
CẬP NHẬT WooCommerce Order Status Manager 1.13.3
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 1.11.4
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.3.5
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 4.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.12.7
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.15.1
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.21
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.3.11
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.1.1.9
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.4.1
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.13
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.3
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.0.9
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.0
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 11.0.5
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 14.0

Trả lời