Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/10/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.17.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.17
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.10
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.38
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 6.10.0
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.9.0
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.6.2
CẬP NHẬT Briefcase Elementor Widgets 2.1.4
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.5.2
CẬP NHẬT wpDiscuz – Media Uploader 7.2.1
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.5.0
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.4.5
CẬP NHẬT Easy Tables – Table Manager for WPBakery Page Builder 2.2.0
CẬP NHẬT Progress Map WordPress Plugin 5.7
CẬP NHẬT Pin = Pinterest Style / Personal Masonry Blog / Front-end Submission 6.2
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.5
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.4
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.5
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Bulk Add Fields 1.1.5
CẬP NHẬT Airi – Clean, Minimal WooCommerce Theme 1.3.0

Trả lời