Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/06/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTWooCommerce Box Office1.1.25
CẬP NHẬTWooCommerce Shipping Multiple Addresses3.6.19
CẬP NHẬTWooCommerce Subscription Downloads1.1.27
CẬP NHẬTWooCommerce Subscriptions3.0.5
CẬP NHẬTWooCommerce Returns and Warranty Requests1.9.15
CẬP NHẬTWP Rocket by WP Media3.6.0.3
CẬP NHẬTLet’s Review WordPress Plugin3.2.0
CẬP NHẬTUltimate Addons for Visual Composer3.19.5
CẬP NHẬTPixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin7.5.7
CẬP NHẬTGravity Forms WordPress Plugin2.4.18.8
CẬP NHẬTGravity Forms Coupons Addon2.10.1
CẬP NHẬTWP Schema Pro Plugin2.0.1
CẬP NHẬTConvert Pro1.4.7
CẬP NHẬTWordfence Security Premium7.4.8
CẬP NHẬTUltimate Addons for Elementor1.25.0
CẬP NHẬTModern Events Calendar5.6.1
CẬP NHẬTApress – Responsive Multi-Purpose Theme5.1.9
CẬP NHẬTOnum – SEO & Marketing Elementor WordPressTheme
CẬP NHẬTBlacksilver | Photography Theme for WordPress4.3
CẬP NHẬTLeadEngine – Multi-Purpose WordPress Theme with Page Builder2.2
CẬP NHẬTWooCommerce Order Status Manager1.11.9
CẬP NHẬTWooCommerce Mix and Match Products1.9.8
CẬP NHẬTWoffice – Intranet/Extranet WordPress Theme2.9.2
CẬP NHẬTMayosis – Digital Marketplace WordPress Theme2.8.1
CẬP NHẬTSupport Board – Chat And Help Desk3.0.6
CẬP NHẬTBorlabs Cache – WordPress Caching Plugin1.6.1
CẬP NHẬTThemify Agency WordPress Theme2.4.7
CẬP NHẬTThemify Bizco WordPress Theme2.6.7
CẬP NHẬTThemify Bold WordPress Theme2.4.1
CẬP NHẬTThemify Corporate WordPress Theme2.2.0
CẬP NHẬTThemify Elegant WordPress Theme2.0.4
CẬP NHẬTThemify Elemin WordPress Theme2.6.6
CẬP NHẬTThemify Event WordPress Theme2.3.0
CẬP NHẬTThemify Flat WordPress Theme3.2.2
CẬP NHẬTThemify Flatshop WooCommerce Theme2.5.2
CẬP NHẬTThemify Float WordPress Theme1.7.7
CẬP NHẬTThemify Fullpane WordPress Theme2.6.0
CẬP NHẬTThemify Fullscreen WordPress Theme2.4.5
CẬP NHẬTLearnDash LMS BuddyPress1.2.9
CẬP NHẬTLearnDash LMS Notifications1.3.1
CẬP NHẬTPearl Business-Corporate Business WordPress Theme for Company & Businesses3.2.1

Trả lời