Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/05/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Reactive Pro – Advanced WordPress Search Filter Map & Grid 4.0.6.6
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 5.0.11
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.3.9
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 1.9.1
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 3.7
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 4.3.4

Trả lời