Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.7.2
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 9.0
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 4.5
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Chase Paymentech 1.16.4
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.12
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.12.0
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 2.0.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 70.0
CẬP NHẬT Reco – Minimal Theme for Freebies 4.8.0
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.9
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.7
CẬP NHẬT HyperX – Responsive WordPress Portfolio Theme 4.9.9.3
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.6.0
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.24
CẬP NHẬT GeoDirectory Google Analytics 2.2.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.14
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Request a Quote 2.4.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.26
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.50
CẬP NHẬT WooCommerce Dynamic Pricing 3.1.29
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.21
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.8.1
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.20.2
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.2.3
CẬP NHẬT Users Insights – Integrations 4.4.0
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 4.8.0
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.1
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.8
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.6.6
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.33
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.34
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.58
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.15
CẬP NHẬT Gravity Perks Media Library Plugin 1.2.27
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.5.2
CẬP NHẬT Trendy Travel – Tour, Travel & Travel Agency Theme 5.8
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 32.2
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.2
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.12.0
CẬP NHẬT Blade – Responsive Multi-Functional Theme 3.4.0
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 2.0
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.6
CẬP NHẬT Osmosis – Responsive Multi-Purpose Theme 4.3.9
CẬP NHẬT Layered Popups 7.37
CẬP NHẬT Ekko – Multi-Purpose WordPress Theme with Page Builder 3.7
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.4.0
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.4.2
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.8.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.8.4
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.4.0
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.2.2
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.2.2
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.1.1
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.7.3

Trả lời