Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17/05/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.5.5.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.18.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 3.1.7
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 9.702
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 6.70
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 9.4.6
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.2.9
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.1.2
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 2.0.5
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 1.8.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Advanced Post Creation Addon 1.0-beta-4.1
CẬP NHẬT Galaxy Funder – WooCommerce Crowdfunding System 11.5
CẬP NHẬT WooCommerce Email Attachments 3.0.12
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 7.0.0
THÊM MỚI Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 1.0.7
THÊM MỚI WooCommerce Dropshipping 2.3
THÊM MỚI Tutor LMS Pro 1.6.2
CẬP NHẬT Smart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon 1.4.9
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 21.7

Trả lời