Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.8.3
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.0
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.14.8
CẬP NHẬT Analytify Pro WooCommerce Add-on 4.1.5
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.17
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.6.0
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.7.3
CẬP NHẬT Ultimate Learning Pro WordPress Plugin 3.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0-rc-1.3
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Reviews 2.2.1
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 2.7.7
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.3
CẬP NHẬT WP Post Modules for NewsPaper and Magazine Layouts 3.0.0
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.35.2
CẬP NHẬT MyThemeShop Architect WordPress Theme 1.2.12
CẬP NHẬT MainWP Advanced Uptime Monitor 5.2.2
CẬP NHẬT MainWP Branding 4.1.1
CẬP NHẬT MainWP Maintenance 4.1.1
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.0.4
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 27.1
CẬP NHẬT MainWP UpdraftPlus 4.0.5
CẬP NHẬT MainWP Vulnerability Checker 4.1.1
CẬP NHẬT MainWP WordFence 4.0.5
CẬP NHẬT MainWP Staging 4.0.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.95
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.0.8
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.2
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 14.5
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.4
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.3
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 8.6.3
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.0.11
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.3.3
CẬP NHẬT  Norebro – Creative Portfolio Theme for Multipurpose Usage 1.5.5
CẬP NHẬT ARPrice – Responsive WordPress Pricing Table Plugin 4.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Better User Activation 1.2.4
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 3.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.50
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 9.2
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 5.1.2.8
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 4.0.4
CẬP NHẬT MainWP Favorites 4.0.8
CẬP NHẬT MainWP Clean and Lock 4.0.1.2
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.6

Trả lời