Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 3.3.1
CẬP NHẬT Jobhunt – Job Board WordPress theme for WP Job Manager 1.2.5
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 6.9.4.2
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.0.1
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 7.7.3
CẬP NHẬT FS Poster – WordPress auto poster & scheduler 4.2.2
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 3.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.1.2.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Bulk Actions Pro 1.3.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Git Download Updater 1.2.1
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.5.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Amaryllis WordPress Theme 3.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Specialty WordPress Theme 1.3.1
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 3.4.10
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium 1.7.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Wishlist Premium 3.0.16
CẬP NHẬT YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.16

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image