Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.47
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.11.0
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.62
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.40
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 3.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Moneris Gateway 3.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.17.0
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.16.0
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.1.2
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.6.0
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.9
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.3.3
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.43
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.1.0
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.12
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.93
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.0
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.9
CẬP NHẬT Gravity Perks Gravity Forms Date Time Calculator 1.0-beta-4.12
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.37
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.13
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.4
CẬP NHẬT Borlabs Cookie Cookie Opt-in 2.2.55.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.27
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.4.6
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.3.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.18
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.6
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.8.4
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0.4
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 14.3
CẬP NHẬT  LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.6.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.23
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.6.0
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.1.1
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.14
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.25.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.7.7
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.1
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.16
CẬP NHẬT TapTap: A Super Customizable WordPress Mobile Menu 5.5
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.2.2
CẬP NHẬT Devicer – Electronics, Mobile & Tech Store 1.1.3
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.10

Trả lời