Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.7.9
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.44
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.8
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.2.30
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.1.8
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22.5
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.2.9
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.3.8
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.3.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 6.5.0
CẬP NHẬT DW Question & Answer Pro 1.3.6
CẬP NHẬT Stockie – Multi-purpose Creative WooCommerce Theme 1.3.6
CẬP NHẬT Australia Post WooCommerce Extension PRO 4.6.0
CẬP NHẬT Osmosis – Responsive Multi-Purpose Theme 4.3.8
CẬP NHẬT Real Estate Pro – WordPress Plugin 2.0.9
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.5.1
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.19
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.37
CẬP NHẬT WooCommerce Chase Paymentech 1.16.3
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.7
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.70
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.4.5
CẬP NHẬT Import from eBay to WooCommerce 1.8.3

Trả lời