Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT JetBlocks For Elementor 1.2.6
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 2.1.9
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.10
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.3.2
CẬP NHẬT Posts Table Pro 2.3
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.42
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.13
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Bulk Actions Pro 1.2.30
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.2.8
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 3.9.7
CẬP NHẬT Search & Go – Smart Directory Theme 2.5
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.0.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 1.6.13
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 4.7.12
CẬP NHẬT WooCommerce Measurement Price Calculator 3.18.2
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 1.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 2.9
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.1.3
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 1.4.0
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.14.4
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 3.4.2
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 1.11.1

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image