Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15/10/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart Premium 1.4.7
CẬP NHẬT YITH Pre-Order for WooCommerce Premium 1.6.1
CẬP NHẬT LearnPress – Co-Instructors 3.0.8
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 2.9.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.21
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 3.1
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 3.16.0
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 4.1.0
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.5.2
CẬP NHẬT ProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication 4.0.9
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.4.3
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 1.8.2
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 7.1.4
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.8.23
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 1.7.6
CẬP NHẬT AdForest – Classified Ads WordPress Theme 4.3.9
CẬP NHẬT Users Insights – Integrations 3.9.3
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.2.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Request a Quote Premium 2.3.9
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Custom Order Status Premium 1.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Quantity 3.0.0
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.0
CẬP NHẬT Master Slider – Touch Layer Slider WordPress Plugin 3.4.5
CẬP NHẬT GymBase – Responsive Gym Fitness WordPress Theme 13.9
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.0.1
CẬP NHẬT Revo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 3.9.3
CẬP NHẬT Lumise Product Designer | WooCommerce WordPress 1.9.7
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.2.6
CẬP NHẬT PrivateContent – User Data Add-on 2.46
CẬP NHẬT Hotel Listing 1.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 26.0
CẬP NHẬT WooCommerce Subscription Downloads 1.1.30
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 1.6.26
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Force Sells 1.1.27
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 2.0.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 3.8.2
CẬP NHẬT Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.503
CẬP NHẬT Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.503

Trả lời

Gửi tặng bạn Theme Avada
Theme bán chạy nhất trên themeforest

[Phiên bản mới nhất trong tháng 10/2020]
Duy nhất trong tháng 10 này! Bạn sẽ có cơ hội sở hữu Theme Avada miễn phí.
Tải về ngay
Nhập email thường dùng của bạn, sau đó nhấn "Tải về ngay"
Chúng tôi sẽ xác nhận email chính xác và gửi link tải qua email cho bạn!
close-link
Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image

Tặng bạn Theme Avada

Chỉ trong tháng 10 này: Nhận Theme Avada miễn phí
Theme đa năng bán chạy nhất trên themeforest!
Tải về ngay
close-link