Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT FacetWP – Time Since 1.6.5
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.3.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.1
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 5.10.0
CẬP NHẬT AIT Citadela Blocks 2.5.12
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.7.9
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 4.7.11
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 3.3.2
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.5.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.3.2
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.3.2
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.3.2
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.3
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.1.0.1
CẬP NHẬT Briefcase Elementor Widgets 2.1.0
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.0.7.5
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.0
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.14.7
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.23
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.2
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.25
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.3.0
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.2.0
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.3.6

Trả lời