Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.4.1
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.96
CẬP NHẬT Avada Theme | Responsive Multi-Purpose Theme 7.8
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.5.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.1.1
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.2.0
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.11
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads File Store for Dropbox 2.0.5
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.6
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.0
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.5
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.6
CẬP NHẬT Mega Main Menu – WordPress Menu Plugin 2.2.2
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.28
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.2.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.15
CẬP NHẬT WooCommerce Storefront Powerpack 1.6.2
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.0.1
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.7.0
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.26
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.19
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.7.3
CẬP NHẬT Cerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme 2.2.11
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.17.5
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.17.5
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.4.19
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.5.1.1.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.25
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.16.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.2.11
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.2.3

Trả lời