Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnPress – Certificates 3.1.8
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 1.4.2
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.9
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.30
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 3.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 4.09.01
CẬP NHẬT JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.2.12
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.5.2
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.1.2
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 4.2.2
CẬP NHẬT Flow-Flow – WordPress Social Stream Plugin 4.6.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.0-beta-2.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0-beta-8.76
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.0-beta-4.115
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.31
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.2.15
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 5.13.5
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.4.5
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Media Add-On 2.6.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual String Translation Addon 3.1.5
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Translation Management Addon 2.10.3
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.50.10
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 7.1.2
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 4.2.9.6
CẬP NHẬT FS Poster – WordPress auto poster & scheduler 4.2.1
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.3.3
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.3.7
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Mailchimp Discount 3.8
CẬP NHẬT LearnDash LMS Toolkit Addon 3.5.9
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 2.7
CẬP NHẬT WP Project Manager Pro – Business 2.5.4
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 2.9.5
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.3.3
CẬP NHẬT Themify Split WordPress Theme 5.1.2
CẬP NHẬT Instive – Insurance WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.0.0
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 21.9.3

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image