Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Formidable Forms – WPML Multilingual 1.12
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.5.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.14.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.0.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.25
CẬP NHẬT Design Upgrade Pro for LearnDash 2.20
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.0.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Compare Listings 2.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 1.6.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.6
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.5
CẬP NHẬT GeoDirectory Claim Listings 2.2.1
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.6
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.2.1
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.2.5
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 5.2
CẬP NHẬT Gravity Forms GetResponse Addon 1.7
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.5.3
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.1
CẬP NHẬT OceanWP Pro Demos 1.4.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.69
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.21
CẬP NHẬT Touchy – WordPress Mobile Menu Plugin 4.5
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.2.6
CẬP NHẬT Directory Pro 2.3.4
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.4
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 6.0.0
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 28.2
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.57.0
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.1.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.33
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.56
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.18.0
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.18.0
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.21
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.0.5
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.11.0
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.3.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.14.5
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.3.0
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.1.0
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.2.3
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.4
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.2.2
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.7
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.19.3
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.0.2
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.7
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.3
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.6
CẬP NHẬT Real Estate Pro – WordPress Plugin 2.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.1.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Chained Selects 1.5.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.2.0
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.3
CẬP NHẬT SecuPress Pro 2.2.2
CẬP NHẬT Paperio – Responsive and Multipurpose WordPress Blog Theme 2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.60
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.3
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.64
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.22
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.393

Trả lời