Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13/05/2020

Hành độngTên sản phẩmPhiên bản mới
CẬP NHẬTStudioPress Altitude Pro Genesis WordPress Theme1.4.0
CẬP NHẬTCSS Igniter Blockchain WordPress Theme1.7.1
CẬP NHẬTStudioPress Breakthrough Pro Genesis WordPress Theme1.3.0
CẬP NHẬTCSS Igniter Brittany WordPress Theme2.1
CẬP NHẬTThemeIsle Hestia Pro WordPress Theme3.0.1
CẬP NHẬTCSS Igniter Hugo Woocommerce Theme2.2.0
CẬP NHẬTCSS Igniter Koehn WordPress Theme1.3.0
CẬP NHẬTCSS Igniter Nozama WooCommerce Theme1.7.1
CẬP NHẬTCSS Igniter Olsen WordPress Theme2.4.2
CẬP NHẬTAdvanced Custom Fields (ACF) Pro5.8.10
CẬP NHẬTThemify Builder Audio1.2.5
CẬP NHẬTThemify Metro WordPress Theme2.6.8
CẬP NHẬTWooPack for Beaver Builder1.3.8.1
CẬP NHẬTWP Simple Pay Pro3.8.1
CẬP NHẬTThemify Builder4.7.0
CẬP NHẬTThemify Peak WordPress Theme1.7.9
CẬP NHẬTThemify WooCommerce Product Filter1.2.7
CẬP NHẬTGravity Forms Chained Selects1.4
CẬP NHẬTThe Events Calendar PRO WordPress Plugin5.1.1
CẬP NHẬTGravity Forms Coupons Addon2.10
CẬP NHẬTSocial Locker for WordPress5.5.5
CẬP NHẬTThrive Ultimatum2.2.13.4
CẬP NHẬTThrive Quiz Builder2.2.14.4
CẬP NHẬTThrive Leads2.2.14.4
CẬP NHẬTThrive Architect2.5.3.4
CẬP NHẬTThrive Apprentice2.2.14.4
CẬP NHẬTLayered Popups7.03
CẬP NHẬTSoflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon3.2.2-beta-1.8
CẬP NHẬTAll in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger……….1.8.0
CẬP NHẬTNinja Beaver Pro3.1
CẬP NHẬTGravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On1.1.1
CẬP NHẬTGravity Forms Partial Entries Addon1.5
CẬP NHẬTMyListing – Directory & Listing WordPress Theme2.4.4
CẬP NHẬTWordPress Store Locator1.10.8
CẬP NHẬTBlacksilver | Photography Theme for WordPress3.5
CẬP NHẬTRoneous – Creative Multi-Purpose WordPress Theme1.7.9
CẬP NHẬTSoflyy WP All Import Pro Premium4.6.1-beta-2.3
CẬP NHẬTBeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme21.6.2
CẬP NHẬTEduma – Education WordPress Theme4.2.7
CẬP NHẬTElementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates2.9.4
CẬP NHẬTSlider Revolution Responsive WordPress Plugin + Addons + Templates6.2.6

Trả lời