Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 1.8.2
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.2
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 4.9.7
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.6
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.0.8
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.48
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.16.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.8
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.5
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.1
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 5.9.0
CẬP NHẬT WordPress Multilingual All Import Addon 2.3.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0-rc-1.2
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Enquiry Form 1.2.20
CẬP NHẬT WooCommerce Review for Discount 1.6.22
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.3
CẬP NHẬT WPForms – User Registration 2.0.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 5.0.200
CẬP NHẬT Timetable Responsive Schedule For WordPress 6.9
CẬP NHẬT The Ark | WordPress Theme made for Freelancers 1.57.0
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.14
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.3.1
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 3.3.1
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.15.3
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.4
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.13.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.0.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.1
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.0.9
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.5.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.7.2
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 1.13.0
CẬP NHẬT Give – Form Field Manager 2.0.2
CẬP NHẬT YITH Booking for WooCommerce Premium 3.1.2
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.0.6
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.1.3
CẬP NHẬT MetaMax – SEO and Marketing WordPress Theme 1.0.7
CẬP NHẬT Seocify – SEO And Digital Marketing Agency WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.8.8
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.3.1

Trả lời