Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/10/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 1.7.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Integrated Video Tutorials 1.8.1
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 2.6.2
CẬP NHẬT StudioPress Outreach Pro Genesis WordPress Theme 3.1.2
CẬP NHẬT Splash Sport-WordPress Sports Theme for Basketball,Football,Soccer&Baseball Clubs 4.2.2
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.1.9
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.9.5
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 4.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 1.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Local Pickup Plus 2.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View 1.2.3
CẬP NHẬT Themify Agency WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Bizco WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Bold WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Corporate WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Elemin WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Event WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Float WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Fullpane WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Fullscreen WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Funki WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Grido WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Magazine WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Music WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Notes WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 5.0.4
CẬP NHẬT Themify Peak WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Phototouch WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Pinboard WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Postline WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Responz WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Shopdock WooCommerce Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Shoppe WooCommerce Theme 5.0.3
CẬP NHẬT Themify Simfo WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Split WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Stack WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Suco WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Thememin WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Tisa WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 5.0.2
CẬP NHẬT Themify Wumblr WordPress Theme 5.0.2

Trả lời

Gửi tặng bạn Theme Avada
Theme bán chạy nhất trên themeforest

[Phiên bản mới nhất trong tháng 10/2020]
Duy nhất trong tháng 10 này! Bạn sẽ có cơ hội sở hữu Theme Avada miễn phí.
Tải về ngay
Nhập email thường dùng của bạn, sau đó nhấn "Tải về ngay"
Chúng tôi sẽ xác nhận email chính xác và gửi link tải qua email cho bạn!
close-link
Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image

Tặng bạn Theme Avada

Chỉ trong tháng 10 này: Nhận Theme Avada miễn phí
Theme đa năng bán chạy nhất trên themeforest!
Tải về ngay
close-link