Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 8.6.9
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.3.2
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.6.11
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.19
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.4.7
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.4.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.14.9
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.14.9
CẬP NHẬT Gravity Forms Constant Contact Addon 1.6
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 7.8
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.26
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.1.2
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Local Pickup Plus 2.9.12
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.10.25
CẬP NHẬT Gravity Forms Quiz Addon 3.9
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.5.2
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Switcher 2.3.4.3
CẬP NHẬT Age Checker for WordPress 1.2.7
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.7.9
CẬP NHẬT WooCommerce MultiStep Checkout Wizard 3.7.8
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 2.1.6
CẬP NHẬT WP Simple Pay Pro 4.4.3
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.8
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.6.8
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.1.4
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.6
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 5.10.4
CẬP NHẬT Real Soccer – Sport Clubs Responsive WP Theme 2.4.6

Trả lời