Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 3.3.0
CẬP NHẬT Ninja Beaver Pro 3.6
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder 5.0.3
CẬP NHẬT Themify Landing WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.0.8.5
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Visual Composer 3.19.7
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.2.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.53
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 1.9.6.5
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.1.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS MemberPress Integration 2.2.0
CẬP NHẬT LoginPress Hide Rename Login 1.2.3
CẬP NHẬT LoginPress Pro 2.5.0
CẬP NHẬT LoginPress Social Login 1.4.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.6.1
CẬP NHẬT WP Job Manager Statistics Addon 2.7.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – Store Credit 2.3.3

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image